På DVD:n, Avd 3: Elsystem, P1800

elAvd 3: Elsystem, P1800

* Specifikationer
* Batteriet
* Generatorn
* Startmotorn
* Tändsystemet
* Belysningen
* Instrument
* Övrig elektrisk standardutrustning inkl blinkers, tändningslås, signalhorn, vindrutetorkare, vindrutespolare, instrument- och instrumentbelysning, säkringar, bromsljuskontakt och manöverreläer.